SPK "Centar" 4

Predviđena lokacija za stambeni objekat SPK – CENTAR je uz ulice Kralja Petra I oslobodioca i ul. Sokolska, tj. na mjestu stare Travunije.

Za vise informacija ili rezervaciju obratite se na konktakte:

info@europartner.ba,

+38765707828

+38765940077

SPK Centar - Lokacija Objekta 1

SPK Centar – Lokacija Objekta 1

 

SPK Centar - Lokacija Objekta 2

SPK Centar – Lokacija Objekta 2